Fellowes Arc A4 laminator, for hot laminating pouches up to 80 microns, anti-jam lever, creative hobbies, 30cm/min, 4570001

£9.9
FREE Shipping

Fellowes Arc A4 laminator, for hot laminating pouches up to 80 microns, anti-jam lever, creative hobbies, 30cm/min, 4570001

Fellowes Arc A4 laminator, for hot laminating pouches up to 80 microns, anti-jam lever, creative hobbies, 30cm/min, 4570001

RRP: £99
Price: £9.9
£9.9 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

Desconecte la máquina de la toma de la pared. Deje que la máquina se enfríe. El exterior de la máquina puede limpiarse con un trapo húmedo. No utilice disolventes o materiales inflamables para pulir la máquina. Pueden adquirirse toallitas limpiadoras para utilizarse en la máquina. Cuando la máquina esté caliente, pase las toallitas por la máquina para limpiar los residuos de los rodillos. Para un rendimiento óptimo, se recomienda el uso regular de toallitas limpiadoras en la máquina. (Código de pedido de toallitas limpiadoras # 5320604). Togliere la spina dalla presa a muro. Lasciar raffreddare la macchina. La parte esterna può essere pulita con un panno umido. Non utilizzare solventi o materiali infiammabili per pulire la plastificatrice. È possibile acquistare degli appositi fogli di pulizia da usare con questa macchina. Quando la macchina è ancora calda, inserirvi i fogli per eliminare eventuali residui dai rulli. Per prestazioni ottimali si raccomanda di utilizzare regolarmente i fogli di pulizia. (Codice di ordine fogli di pulizia n. 5320604). Das Gerät ist nur zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Schließen Sie das Gerät an einer einfach zu erreichenden Netzdose an. Fellowes garanterar att alla delar på lamineringsmaskinen är felfria vad gäller material och utförande i 1 år från den ursprungliga kundens inköpsdatum. Om någon del är defekt under garantiperioden erbjuder Fellowes sig att efter eget gottfinnande bekosta en reparation eller ett byte av den delen. Denna garanti gäller inte i händelse av vanvård, felaktig hantering eller obehörig reparation. Eventuella implicita garantier, inklusive säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte, begränsas härmed i varaktighet till den vederbörliga garantiperioden som anges ovan. Fellowes ansvarar under inga omständigheter för eventuella följdskador som kan hänföras till denna produkt. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter. Du kan ha andra juridiska rättigheter, som skiljer sig från denna garanti. Denna garantis varaktighet och villkor gäller globalt, förutom där andra begränsningar, restriktioner eller villkor kan gälla enligt lokal lagstiftning. För mer information eller för service under denna garanti, var god kontakta Fellowes eller din försäljare. Hartelijk dank voor het aanschaffen van een Fellowes product. Ga naar www.fellowes.com/register om uw product te registreren en om gebruik te kunnen maken van de voordelen van ons productnieuws, terugkoppeling en aanbiedingen. Op het productidentificatieplaatje aan de achterof onderkant van het apparaat treft u de productgegevens aan. Fellowes garandeert gedurende 1 jaar vanaf de

Utilisation maximale recommandée : Utilisation faible, 30 plastifications par semaine. Les matériaux en papier plus lourd peuvent avoir un impact sur l’utilisation indiquée. Empfohlene maximale Nutzung: Geringe Nutzung, 30 Laminierungen/Woche. Schwereres Papier kann sich auf die angegebene Nutzung auswirken. La macchina è idonea a un uso esclusivamente in interni. Collegare la macchina a una presa di corrente facilmente accessibile.

Top 5 Laminators

Stäng av maskinen och dra ut elkabeln. Låt maskinen svalna. Maskinens utsida kan rengöras med en fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller brandfarliga material för att putsa maskinen. Rengöringsark kan köpas och användas med maskinen. Kör arken igenom maskinen när maskinen är varm för att avlägsna eventuella rester från valsarna. För optimal prestanda rekommenderas att rengöringsark används regelbundet i maskinen. (Beställningskod för rengöringsark: #5320604) Dieses Produkt wurde als ein elektrisches und elektronisches Gerät klassifiziert. Sollte für Sie der Zeitpunkt der Entsorgung dieses Produkts gekommen sein, stellen Sie bitte sicher, dass es nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt wird. Für angemessene Aufbereitung, Verwertung und Wiederaufbereitung bringen Maximaal aanbevolen gebruik: Licht gebruik, 30 lamineringen per week. Zwaarder papier kan van invloed zijn op het geciteerde gebruik.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop